C.V.

Bio: 
Professor of Molecular Genetics and Genomics Zoology Department, College of Science King Saud University

الاسم : أ.د عبد العزيز بن علي الخضيري
أستاذ علم الوراثة السمية الجزيئية والجينوم - قسم علم الحيوان - جامعة الملك سعود
                     
                       

 

Attachment: